Varkensarts

Ellen van Leeuwen

Ellen werkt sinds haar afstuderen in 1987 in de varkensdiergeneeskunde, eerst in Someren en sinds 1989 bij Dierenartsenpraktijk Nijkerk-Wellensiek. Zij begeleidt zowel vleesvarkens als vermeerderingsbedrijven. Zij is gedurende 6 jaar bestuurlijk actief geweest bij de KNMvD en heeft 9 jaar in de redactie van het blad Veehouder & Dierenarts gezeten.