Beste wensen

Alle medewerkers van SUVITA varkensartsen wensen u en de uwen alle goeds voor het nieuwe jaar, 2020. Zelf gezond, bedrijf gezond, varkens gezond. We danken u dat we in het vorige jaar, in goede samenwerking met u, aan de gezondheid van de dieren op uw bedrijf konden bijdragen en hopen die samenwerking, met goed resultaat, voort te zetten.

Influenza (griep)

In koude en nattigheid overleven ziekteverwekkers veel langer dan in warmte en droogte. PRRS virus bijvoorbeeld overleeft bij 4°C wel een maand, terwijl het virus bij 37°C al na twee dagen dood is. Actinobacillus pleuropneumoniae, overleeft bij 18°C, beschermd in snot, ‘slechts’ vijf dagen, maar in schoon water van 4°C ook wel een maand. Ook influenza infecties (griep) verspreiden het gemakkelijkst bij koud weer. Overigens bij koud en droog weer. Bij lage temperaturen is de relatieve luchtvochtigheid vaak hoog, omdat koude lucht weinig vocht vast kan houden. De absolute luchtvochtigheid is juist laag. Daardoor zijn druppeltjes-vol-virus,die uitgeademd en opgehoest worden, kleiner. Kleinere druppeltjes verspreiden zich veel verder, zoals je dicht bij rivieren zand hebt (grote korrel) en verderaf klei (fijne korrel). Zoals eigenlijk elk jaar zien we ook deze winter veel griepuitbraken. Klassieke uitbraken kenmerken zich door vrij plotseling veel zieke dieren, die duidelijk sloom zijn en weinig vreten. Dit herstelt zich doorgaans binnen een week, terwijl in de stallucht zo’n drie weken lang veel virus aanwezig kan blijven. Omdat varkens de opgelopen groeiachterstand vrij makkelijk inhalen, is de schade vaak beperkt. Mits deze inhaalgroei mogelijk gemaakt wordt: er is inhaalvoeropname voor nodig (die wisselende voeropname vergroot wel de kans op acute PIA). En mits er geen andere ziektes bijkomen, want bij een combinatie van ziektes geldt vaak: 1 + 1 = 3. Influenza als trigger van App is bekend, of beter: berucht. Gecombineerde infecties met PRRS kunnen ernstige luchtwegverschijnselen en slijters veroorzaken. De schade van influenza aan slijmvliezen maakt het voor Streptococcus suis veel makkelijker om binnen te dringen. Influenzavirus verspreidt vooral via direct contact. Binnenhalen met aanvoer van varkens komt vaak voor. Maar het virus verspreidt zich ook door de

lucht en op besmette materialen. Mensen kunnen ook besmet worden met varkensgriep en het dan ook meenemen naar andere varkensbedrijven. Influenza blijkt moeilijk buiten de staldeur te houden. Belangrijk is om de schade te beperken, waarbij aandacht voor de volgende punten:

  • Andere infecties beheersen, want ziektes versterken elkaars effect.
  • Stalklimaat optimaliseren, want bij kou en tocht worden varkens zieker van griep dan bij een ideale temperatuur.
  • Inhaalgroei mogelijk maken.
  • Ontstekingsremmende en koortsverlagende middelen, zoals natrium-salicylaat (‘aspirine’).
  • Niet vaker dan eens per vier weken opleggen verkleint de kans dat het influenzavirus steeds over gaat naar het volgende koppel en zo op het bedrijf blijft rondgaan.
  • Vaccinatie kan ingezet worden.

Machtigingen

De piek in luchtwegklachten in de wintermaanden zien we terug in de grafieken, die de Gezondheidsdienst (GD) maakt van de gegevens die wij aanleveren over gezondheidsafwijkingen die we zien. Van onze bedrijfsbezoeken, vierwekelijks, zijn we verplicht om in de Online Monitor van de GD te melden of er klinische afwijkingen waren, en zo ja, welke. Hiervoor is het nodig dat u bij de GD aangegeven hebt, dat wij uw dierenartsenpraktijk zijn. Bijna altijd is dat al gebeurd, anders vragen we u dat alsnog te doen. Het is belangrijk, want als er onvoldoende meldingen zijn gedaan, kan uw IKB certificaat geschorst worden.

Deelnemers aan IKB Varken, van Kiwa Verin, zijn verplicht om te zorgen dat hun bedrijfsgezondheidsen bedrijfsbehandelplan in InfoVarken geüpload zijn. Als u ons gemachtigd heeft, willen wij het voor u uploaden. Om ons te machtigen gaat u naar www.infovarken.nl. Daar logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Ga vervolgens naar ‘MijnPortaal’ en daarna naar ‘Uitstaande machtigingen’, klik op ‘Dierenarts’. Op de pagina die dan opent, ziet u voor welke diensten u ons gemachtigd heeft. Vink ‘Bedrijfsplannen’ aan. Dan kunnen wij die bedrijfsplannen uploaden.