Noviteiten.

Helaas worden er de laatste tijd minder nieuwe diergeneesmiddelen, entstoffen en dierverzorgings producten ontwikkeld dan in voorgaande jaren. De strenge wet- en regelgeving en de daardoor hoge ontwikkelkosten zorgen ervoor dat er minder nieuwe producten op de markt komen.

Toch kunnen we er een viertal aan u voorstellen:

Gemak dient de mens…

Op vermeerderingsbedrijven wordt aan de biggen in de kraamstal ijzer toegediend in de eerste levensweek, om een anaemie (bloedarmoede) te voorkomen. Ook wordt op meerdere bedrijven een middel oraal verstrekt, dat het ontstaan van coccidiose vertraagt of voorkomt. Voor de varkenshouder zijn dit twee handelingen na elkaar. Er zijn nu twee nieuwe producten ontwikkeld, waarin ijzer en toltrazuril gecombineerd voorkomen, zodat beide middelen in één keer ingespoten kunnen worden. Deze producten zijn “forceris” en “baycox-iron” .

Verandering van kaas…

Voor de aandoening PIA (Porcine Intestinale Adenomatose), veroorzaakt door de bacterie Lawsonia Intracellularis , kent u waarschijnlijk het vaccin Enterisol Ileitis, dat via het drinkwater aan de biggen/vleesvarkens kan worden verstrekt. De firma MSD Animal Health heeft nu ook een vaccin tegen PIA op de markt gebracht, Porcilis Lawsonia, dat bij biggen al op 3 weken leeftijd middels een injectie kan worden toegediend.

 

 

Pietje precies

Voor luchtweg aandoeningen moet soms, in 2 e instantie (het is immers een 2 e keus middel) Draxxin ingezet worden. De bekende presentatie vorm kent een dosering van 1ml/40 kg. Zeker bij kleine biggen kan dit erg moeilijk gedoseerd worden. Nu heeft de firma ook een presentatie met een lagere dosering op de markt gebracht nl Draxxin25. Dit middel kent een dosering van 1 ml/10 kg en kan dus nauwkeuriger gedoseerd worden.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen…

De firma MSD heeft een vaccin ontwikkeld waarin vlekziekte, parvo én leptospirose als combinatie aanwezig zijn.

Leptospirose is eigenlijk een “oude bekende”. Deze bacterie (of spirocheet) is al vele jaren in de varkenshouderij bekend en kan ook bij de mens symptomen veroorzaken (varkenshoedersziekte). Vernieuwd onderzoek en nieuwe onderzoeksmogelijkheden hebben aangetoond dat Leptospirose wel degelijk een rol kan spelen bij fertiliteitsproblemen, zoals (najaars)verwerpen, dood- of zwakgeboorte, mummificatie van biggen en verminderde vruchtbaarheid. Bij besmette dieren kunnen de leptospiren lang in de nieren en urinewegen aanwezig blijven, als ook in het genitaalstelsel van zowel zeugen als beren. Via direct diercontact, of indirect bijvoorbeeld via water, kan de besmetting overgedragen worden. Buiten de dieren blijven de leptospiren in leven in een warme en vochtige omgeving. Het risico op insleep van leptospirose is hoger als er veel ongedierte op een bedrijf voorkomt.

Natuurlijk zijn er veel meer oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen. Overleg eens met uw dierenarts of nader onderzoek op uw bedrijf zinvol is.